Pro nadcházející školní rok jsme pro vás připravili následující programy, které se konají v termínech od září do listopadu. V lednu 2019 zveřejníme novinky na 2. pololetí.

Co je to Pražská pastvina

Výuková exkurze, která vás provede krajinou CHKO Český kras, případně i NPP Cikánka I. Děti se dozví proč a jak se komunitní organizace stará o místní lesostepi, jaká zvířata zde žijí, co zde roste. Detailněji se seznámí s okáčem metlicovým, který je pro tuto lokalitu typickým druhem. Dle aktuální situace navštíví zvířata, případně mohou přiložit ruku k dílu činnostmi úměrnými věku.

Cílová skupina:  MŠ (v upravené  zjednodušené variantě ), 1.-9. třída ZŠ, maximální počet žáků 20

Délka programu: 120 – 240 minut, začátek a konec dle dohody v návaznosti na aktuální jízdní řád MHD

Lokalita: sraz na zastávce MHD Maškův mlýn, případně na zastávce MHD Zadní Kopanina (upřesní lektor), program v CHKO Český kras, PR Radotínské údolí, NPP Cikánka I.

Cena: 2000Kč/program, při maximálním počtu 20 žáků. V případě jiných požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Specifika programu: program se odehrává ve volné přírodě, za každého počasí, bez jakéhokoliv zázemí (přístřešek, WC). Nutno si přinést dostatek pitné vody.

Pro objednání programu nás kontaktujte.

Kdo je komu užitečný

Louka, motýli, pastvina, rouno, provaz, přístřešek.

Cílová skupina:  MŠ (v upravené  zjednodušené variantě ), 1.-5. třída ZŠ, maximální počet žáků 20

Délka programu: 120 – 180 minut, začátek a konec dle dohody v návaznosti na aktuální jízdní řád MHD

Lokalita: sraz na zastávce MHD Maškův mlýn, případně na zastávce MHD Zadní Kopanina (upřesní lektor), program v CHKO Český kras, PR Radotínské údolí

Cena: 2000Kč/program

Specifika programu: program se odehrává ve volné přírodě, za každého počasí, bez jakéhokoliv zázemí (přístřešek, WC)

Pro objednání programu nás kontaktujte.

 

Seznamte se, okáč metlicový

Jeden z mnoha motýlů, kteří byli před sto, ale i před padesáti lety hojnými obyvateli lokality Na Cikánce, je okáč metlicový. Bohužel nyní je jeho výskyt velmi sporadický. V rámci programu seznámíme děti pomocí her právě s tímto druhem motýla, vysvětlíme si jeho životní cyklus. Povíme si, proč se mu líbí právě v lokalitě nad Maškovým mlýnem a jak Pražská pastvina a její zvířata přispívají k jeho záchraně. Přiložíme ruku k dílu k záchraně nejen tohoto ohroženého motýla, ale i jiných druhů hmyzu.

Cílová skupina: MŠ (v upravené variantě), 1.-7. třída ZŠ, maximální počet žáků 20

Délka programu: 120 – 180 minut, začátek a konec dle dohody v návaznosti na aktuální jízdní řád MHD

Lokalita: sraz na zastávce MHD Maškův mlýn, program v CHKO Český kras, PR Radotínské údolí

Cena: 2000Kč/program

Specifika programu: program se odehrává ve volné přírodě, za každého počasí, bez jakéhokoliv zázemí (přístřešek, WC)

Pro objednání programu nás kontaktujte.

 

Vnímání krajiny pohybem

Aby děti poznaly krajinu, musejí ji nejprve mnohokrát prochodit. Přímo i klikatě, z kopce i do kopce, cestou i porostem.

Lidské tělo není vybaveno kolečky, motorem, přehazovačkou… Zato máme srdce, plíce, svaly, chodidla… Je tedy jasné, že právě to jsou naše nástroje, a to ty nejpříhodnější, k pohybu.

Na tomto poznání se podílejí všechny naše smysly. Teprve, když známe kus kraje „jako své boty“, teprve když tento kus krajiny dokážeme cítit, vidět i slyšet i ve své představě třeba večer před usnutím… Pak se stane, že při pohledu na papírovou mapu nevidíme modrou nitku, ale řeku, místo domečku obklopeného klikatými čarami máme jasnou představu opevněného hradu na kopci, při pohledu na zelenou se nám vynoří vzpomínka na chlad, vůni a ticho hlubokých lesů, za bílou tušíme sluncem rozžhavené, zlatem praskající obilí.

Ochutnávku toho všeho zakusíte v průběhu našeho programu. Budeme pracovat s hlasem a ozvěnou, hledat pěšinky vyšlapané zvěří. Vlastníma nohama, očima, ušima zmapujeme terén, pocítíme „mapu krajiny“ ve vlastním těle, zkusíme ji graficky zachytit.

Cílová skupina: MŠ (v upravené  zjednodušené variantě ), 1.-5. třída ZŠ, maximální počet žáků 20

Délka programu: 120 – 180 minut, začátek a konec dle dohody v návaznosti na aktuální jízdní řád MHD

Lokalita: sraz na zastávce MHD Maškův mlýn, případně na zastávce MHD Zadní Kopanina (upřesní lektor), program v CHKO Český kras, PR Radotínské údolí

Cena: 2000Kč/program

Specifika programu: program se odehrává ve volné přírodě, za každého počasí, bez jakéhokoliv zázemí (přístřešek, WC)

Pro objednání programu nás kontaktujte.