Tereza Šedivá – lektor

Po studiích na gymnáziu, pedagogické fakultě a po sedmi letech praxe na ZŠ a SŠ se mi narodila první dcera a já měla konečně důvod a možnost zastavit se a porozhlédnout po svém dosavadním životě… Následovalo uvědomění: „ Dále takto už určitě ne!“ … Ale jak tedy? A co? Jen pozvolna se vše začalo krystalizovat. Narodila se druhá dcera. Vše nabralo určitější směr: dobrovolnická práce v soukromé MŠ; roční studium pro koordinátory EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) na Toulcově dvoře; narození třetí dcery; spolupráce při založení „zahradní třídy“ tamtéž; vstup do sféry domácího vzdělávání s nejstarší dcerou; spoluzaložení lesního
klubu pro děti od tří do sedmi let a průvodcování tam. Zásadní je pro mne v posledních pěti letech navštěvování seminářů intuitivní pedagogiky. Několikaletá práce s dětmi předškolního věku a věnování se mým dcerám a dalším dětem v rámci domácího vzdělávání postupně posiluje mé přesvědčení, že nejvíce, nejsnáze protože
nejpřirozeněji a nejhlouběji se člověk učí prožitkem, v pohybu a v přírodě.

Eva Matějková – lektor

Vystudovala jsem bilingvní gymnázium a posléze ČVUT obor Pozemní stavby a architektura. Již při studiu jsem se věnovala dětem, připravovala a lektorovala výtvarné a cizojazyčné letní tábory. Posledních sedm let se vzdělávání věnuji intenzivně. Doplňuji si odbornou kvalifikaci (kritické myšlení, respektovat a být respektován, typologie BMTI, studium v programu Učitel naživo a další), ale také prakticky učím své děti v režimu domácího vzdělávání, ale i menší komunitní kolektivy, nebo celé školní třídy. Vzdělávání dětí je pro mne radost z otevírání netušených obzorů a podpora kreativity každé dětské osobnosti.

Jana Kočí – koordinátor

Po střední ekonomické škole jsem studovala vyšší odbornou školu informačních služeb, kterou jsem zakončila roční praxí ve firmě TNS Factum v Anglii – tento rok mi dal do života hodně cenných zkušeností, hlavně samostatnost. Po návratu do Čech jsem nastoupila do telekomunikační firmy Oskar, kde jsem pracovala v marketingu skoro 10 let, až do příchodu vlastních dětí. Od roku 2010 jsem se začala zajímat o výchovu a vzdělávání dětí – jak vlastních, tak ale i mě zajímal způsob práce s dětmi ve školce a ve škole. Pracovala jsem 2 roky v kanceláři ve školce a viděla paní učitelky co jim dělá radost, co je trápí a jak se s tím vypořádávají. Nyní pátým rokem studuji intuitivní pedagogiku a současně vedu různé semináře na téma osobního rozvoje. Od roku 2016 učím dceru na domácím vzdělávání.